شرایط و قوانین استفاده از سرویس ریرا

با سلام

این شرایط مربوط به استفاده از افزونه ریرا و پلتفرم ان به ادرس rira.dev می باشد

شرایط

در نظر داشته باشید سروی ریرا بر مبنای شرایط کنونی واتساپ توسعه داده شده است. لذا در صورتی که در انده سیاست های واتساپ تغییر پیدا کند و یا محدودیت هایی اعمال کند که خدمات ریرا قابل استفاده نباشد ریرا در این زمینه مسئولیتی ندارد و مشتری حق اعتراض ندارد. در صورتی که شارژی در حساب کاربری باقی مانده باشد مشتری می تواند درخواست بازگردانی انرا نماید.

در صورتی که مشتری حساب کاربری خود را شارژ کنداین شارژ صرفا برای استفاده از خدمات ریرا می باشد و در صورتی که از ان استفاده نکند این شارژ قابل بازگردانی نیست مگر در شرایطی که در بند فوق گزارش داده شد

ملاحظات

مشتری لازم است از سیم کارتی برای ثبت واتساپ در ریرا استفاده کند که اطلاعات مهمی در ان نداشته باشد و یا به صورت دوره ای از محتویات واتساپش بکاپ تهیه کند. در صورتی که که بهر دلیلی که شماره مشتری توسط واتساپ مسدود شدید ریرا مسئولیتی در قبال ان ندارد

قیمت ارسال پیام های واتساپ تحت تاثیر عوامل مختلفی است. ریرا همواره کمترین قیمت رقابیت را ارائه می دهد. ولی در نظر داشته باشید قیمت هر پیام ارتباطی با پلن خریداری شده ندارد. مثلا ممکن است در طول مدت اشتراک خریداری شده یک پلن، قیمت ارسال هر پیام نبت به زمان خرید اشتراک تغییر یابد.

با تشکر-تیم توسعه ریرا